Komt een dokter bij de dokter


>> Werk je in de zorg? Op de pagina Voor medici lees je waarom je dit boek niet mag missen.

Jarenlang wisselde Jolien Plantinga haar werk als huisarts af met het maken van avontuurlijke reizen. De afgelopen twee jaar beleefde zij echter een totaal andere tocht. Getroffen door de ziekte van Lyme maakte ze noodgedwongen, als een soort Alice in Wonderland, een reis door de gezondheidszorg.

Hoewel Plantinga in 2004 genezen leek van Lyme, keert de ziekte in 2019 in alle hevigheid terug. Zij ontdekt hoe moeilijk het voor artsen is om echt te luisteren naar wat de patiënt vertelt. Ook loopt ze aan tegen de vooroordelen die er over de ziekte van Lyme bestaan. Lijden aan een ziekte waar vooralsnog meer vragen dan antwoorden over zijn brengt haar op een moeilijk begaanbare weg.

Op zoek naar zingeving in tijden van stilstand deelt ze in dit boek haar observaties en vragen, zowel vanuit het perspectief van de dokter als dat van de patiënt. Ook blikt zij terug op haar eigen functioneren als huisarts. Welke van de inzichten die ze nu gekregen heeft als patiënt bracht zij in praktijk als huisarts?

De royalty’s gaan voor 100% naar onderzoek naar en voorlichting over Lyme.

“Dit ziek zijn houdt me een spiegel voor. Wie was ik als dokter? Zei ik vaak genoeg: ‘Ik weet het niet?’ Durfde ik voldoende te twijfelen aan de medische wetenschap? Zocht ik voldoende buiten de gebaande paden? Luisterde ik zonder oordeel naar de belevingswereld van de ander? In elk geval niet altijd.

Tijdens de reis door mijn geheugen op zoek naar de dokter die ik was, moet ik terugdenken aan een patiënte die ik bezocht nadat ze de diagnose Lyme had gekregen. Ze lag op de bank met een arm over haar ogen om ze af te schermen van het licht. De gordijnen waren halfgesloten. Ik herinner me dat ik iets heb gezegd als: ‘Ik schrik ervan hoe heftig dit voor jou is.’ Of: ‘Ik schrik ervan hoe heftig jij hierop reageert.’ Ik hoop de eerste zin te hebben uitgesproken, maar ben bang dat het de tweede was. En hoe was mijn toon? Was die mild? Of oordeelde ik over haar? Probeerde ik de voor mijzelf veilige overtuiging vast te houden dat Lyme wel meevalt? Hoe ik ook broed, het antwoord weet ik niet.”